NORMY I CERTYFIKATY

 

Urządzenia i  pigmenty LONG-TIME-LINER® spełniają wymagania międzynarodowych norm, między innymi:

DIN EN ISO 13485:2007 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – wymagania w stosunku do systemów ze względu na wymagania prawne” określającą wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

93/42 EWG dotycząca wyrobów medycznych.

ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością”  która ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Szkolenia Long-Time-Liner® przeprowadzane są według najwyższych standardów, certyfikowanych przez EDUQUA- Szwajcarską Organizację Jakości i Systemów Zarządzania.

Certyfikacja szkoleń eduQua W marcu 2001 roku usługi szkoleniowe dla Linergistek organizowane przez Long-Time-Liner® otrzymały certyfikację zgodnie z systemem opracowanym przez Prof. Dr. Dres. h.c. Rolfa Dubsa, który pozwala na ocenę usług szkoleniowych. Usługi szkoleniowe Long-Time-Liner® od tej pory oznaczone będą znakiem jakości eduQua (informacje dostępne na stronie www.eduqua.ch).

Coroczna certyfikacja TÜV zgodnie z normą ISO 13485:2003 Long-Time-Liner® poddaje się corocznej inspekcji TÜV (niemiecki urząd nadzoru technicznego). Działania te pozwalają na utrzymanie stałej jakości rozwoju, produkcji, usług, logistyki i dystrybucji na rynku technologii medycznych w Monachium.

Certyfikacja TÜV oraz zatwierdzenie zgodnie z niemiecką ustawą o urządzeniach medycznych. W styczniu 2000 roku firma Long-Time-Liner® dokonała kolejnego kroku w rozwoju po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji przez TÜV (niemiecki urząd nadzoru technicznego) zgodnie z wymogami normy ISO 9001/EN 46001 w odniesieniu do rozwoju, produkcji, usług, logistyki i dystrybucji na rynku technologii medycznych w Monachium. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji barwniki oraz urządzenia do mikropigmentacji zostały zatwierdzone i uznane za zgodne z dyrektywą o urządzeniach medycznych 93/42/EWG oraz z niemiecką ustawą o urządzeniach medycznych (MPG).